Kamerbrief over Commissiemededeling Europees economisch groeimodel

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de mededeling 'Op weg naar een groene, digitale en veerkrachtige economie: ons Europees groeimodel' van de Europese Commissie. Deze mededeling staat op de agenda van de informele Europese Raad op 10 en 11 maart 2022.