Kamerbrief bij rapport Marktonderzoek incassobranche

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Marktonderzoek incassobranche'. Hij gaat daarbij kort in op de rol van het rapport bij de Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) over de tarifering van de kosten voor de incassobranche.

Kamerbrief bij rapport Marktonderzoek incassobranche (PDF | 1 pagina | 154 kB)