Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het wetsvoorstel gaat over de grondslag voor maatregelen voor het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (PDF | 1 pagina | 180 kB)