Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2021 Adviescollege Toetsing Regeldruk

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het  Jaarverslag 2021 van de Adviescollege Toetsing Regeldruk. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer gezonden.

Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2021 Adviescollege Toetsing Regeldruk (PDF | 1 pagina | 68 kB)