Jaarverslag 2021 van de Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft 123 adviesaanvragen in 2021 ontvangen die betrekking hadden op de coronapandemie. Het college heeft over 15 aanvragen een advies uitgebracht. De overige aanvragen zijn behandeld via de verkorte procedure, omdat ze weinig tot geen gevolgen voor de regeldruk hadden. De adviezen richtten zich op de noodzaak om te verduidelijken welke doelstellingen werden beoogd met de maatregelen. 

Jaarverslag 2021 van de Adviescollege Toetsing Regeldruk (PDF | 26 pagina's | 1001 kB)