Antwoorden op vragen SO over brief over de Financiële Positie van het Onderwijs 2020


Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief van 4 november 2021. Hij doet dit mede namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De brief ging over  de Financiële Positie van het Onderwijs 2020. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld in het schriftelijk overleg (SO) van  12 januari 2022.