Antwoorden op Kamervragen over verschil in prognoses tekorten zorgmedewerkers verpleeghuizen

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het grote verschil in prognoses voor tekorten aan zorgmedewerkers in de verpleeghuizen tussen november 2020 en nu. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over verschil in prognoses tekorten zorgmedewerkers verpleeghuizen (PDF | 5 pagina's | 233 kB)