Kamerbrief over vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de subsidie voor de vrijwillige sluiting van de Power Plant Rotterdam B.V. van Onyx Power in Rotterdam. Het doel van de subsidieregeling was om op korte termijn de CO2-uitstoot te reduceren door één kolencentrale op een sociaal verantwoorde wijze te laten stoppen met elektriciteitsproductie met behulp van kolen.