Ontwerp Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WE

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Het besluit gaat over maatstaven voor studiesucces in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Ontwerp Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WE (PDF | 14 pagina's | 390 kB)