Hoofdlijnenbrief hoger onderwijs en wetenschap

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een hoofdlijnenbrief over hoger onderwijs en wetenschap. Hij geeft een analyse van de uitdagingen voor het stelsel van hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast gaat hij in op de hoofdlijnen van de uitwerking van het Coalitieakkoord.

Hoofdlijnenbrief hoger onderwijs en wetenschap (PDF | 8 pagina's | 375 kB)