Antwoorden nadere vragen Verzamelbrief luchtvaart van 3 november 2022

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van eerdere antwoorden op vragen over de Verzamelbrief Luchtvaart van 3 november 2021. De fractieleden van GroenLinks en PvdD van de Eerste Kamer hadden hierover vragen gesteld op 1 maart 2022.

Antwoorden nadere vragen Verzamelbrief luchtvaart van 3 november 2022 (PDF | 9 pagina's | 275 kB)