Kamerbrief over voortgang en BIT-advies Tijdelijke Tolheffing

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van de tijdelijke tolheffing voor 2 nieuwe wegverbindingen (project Tijdelijke Tolheffing). Het gaat om de Blankenburgverbinding (A24 tussen Europoort en Vlaardingen, BBV) en de verlenging van de A15 tussen Ressen en Duiven-Zevenaar (projectnaam ViA15). Daarnaast reageert hij het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het project (BIT-advies). Het BIT-advies stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over voortgang en BIT-advies Tijdelijke Tolheffing (PDF | 10 pagina's | 643 kB)