Aanbiedingsbrief bij Convenant Contant Geld

Minister Kaag (Financiën) stuurt het Convenant Contant Geld naar de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de achtergrond van het Convenant en op enkele moties over contant geld.

Aanbiedingsbrief bij Convenant Contant Geld (PDF | 3 pagina's | 145 kB)