Antwoorden Kamervragen over de Kamerbrief over stand van Zaken Ring Utrecht

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het voornemen uit het coalitieakkoord om bij de A27/Amelisweerd (Ring Utrecht) te kijken naar een alternatieve invulling vanuit de regio Utrecht. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had hierover vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over de Kamerbrief over stand van Zaken Ring Utrecht (PDF | 3 pagina's | 197 kB)