Specificatie en omschrijving gehonoreerde voorstellen en samenhang Groeistrategie

Beschrijving van de voorstellen die een positief advies van de adviescommissie Nationaal Groeifonds hebben ontvangen en per voorstel het besluit dat het kabinet heeft genomen over de bekostiging. Verder is per voorstel aangegeven hoe dit voorstel past bij de Groeistrategie.

Specificatie en omschrijving gehonoreerde voorstellen en samenhang Groeistrategie (PDF | 8 pagina's | 228 kB)