Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Bond van Cannabis Detaillisten

Minister Kaag (Financiën) stuurt een afschrift van de brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Bond van Cannabis Detaillisten (PDF | 1 pagina | 55 kB)