Nader rapport wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Koning en de Tweede Kamer het nader rapport over het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt . Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS). Het wetsvoorstel gaat over het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht.

Nader rapport wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt (PDF | 5 pagina's | 163 kB)