Memorie van antwoord tweede lezing Kiescollege

Memorie van Antwoord inzake voorstel van wet betreffende verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Memorie van antwoord tweede lezing Kiescollege (PDF | 10 pagina's | 688 kB)