Gemeentenieuws van SZW 2022-2

Nieuwsbrief voor gemeenten over ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Gemeentenieuws van SZW 2022-2 (PDF | 5 pagina's | 405 kB)

Het Gemeentenieuws van SZW 2022-2 bevat de volgende onderwerpen:

  1. Eenmalige energietoeslag lage inkomens
  2. Minimumbedragen voor de studietoeslag
  3. Maatwerk kostendelersnorm
  4. Aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief
  5. Eenmalige subsidie voor versterking cliëntondersteuning
  6. Werkconferentie Evenwicht in Handhaving
  7. Versterken van ketensamenwerking tussen SZW, VNG, Divosa en gemeenten
  8. Opleggen inburgeringsplicht hervat
  9. Uitkering middelen maatschappelijke begeleiding inburgeraars