Aanbiedingsbrief bij accountantsrapport 21e voortgangsrapportage van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de 21e voortgangsrapportage van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Aanbiedingsbrief bij accountantsrapport 21e voortgangsrapportage van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma (PDF | 1 pagina | 111 kB)