Kamerbrief over motie Van Toorenburg en Paternotte Charity Commission

Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de (voormalige) Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Paternotte (D66). Zij doen dit mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De motie verzocht om te onderzoeken of een centrale toezichthouder een meerwaarde kan hebben bij het bestrijden van buitenlandse financiering en ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke organisaties. Zoals de Charity Commission in het Verenigd Koninkrijk (VK).