Kamerbrief met besluiten kabinet over opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft vanmiddag vergaderd. Lees in deze Kamerbrief over de besluiten die zijn genomen.

Kamerbrief met besluiten kabinet over opvang vluchtelingen uit Oekraïne (PDF | 9 pagina's | 254 kB)

De besluiten gaan onder andere over:

  • de financiële mogelijkheden aan gemeenten om voldoende schoolgebouwen voor Oekraïense leerlingen te kunnen regelen; 
  • de nieuwe verblijfstitelcode, code 46, die voor vluchtelingen uit Oekraïne is ontwikkeld.

Ook is er in de MCCb gesproken over de laatste stand van zaken van de nationale opvangorganisatie die wordt opgezet om voor de langere termijn opvang te borgen voor de vluchtelingen uit Oekraïne.