Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over hoofdlijnen gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in landelijk gebied en van bredere stikstofbeleid

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer.