Memorie van antwoord bij wetsvoorstel over geothermie

Memorie van antwoord bij het voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).

Memorie van antwoord bij wetsvoorstel over geothermie (PDF | 7 pagina's | 421 kB)