Beslisnota bij Memorie van antwoord bij voorstel aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte

Beslisnota bij Memorie van antwoord bij het voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Memorie van antwoord bij voorstel aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (PDF | 3 pagina's | 173 kB)