Kamerbrief over evaluaties wateroverlast Limburg door Rijkswaterstaat en IenW

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van 2 evaluaties van de aanpak van de wateroverlast in Limburg in 2021. Het gaat om de evaluaties van Rijkswaterstaat en het DCC-IenW (Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW). De evaluatierapporten stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over evaluaties wateroverlast Limburg door Rijkswaterstaat en IenW (PDF | 4 pagina's | 441 kB)