Leerevaluatie Departementale Crisisbeheersing Hoogwater en Wateroverlast juli 2021

Het rapport evalueert de departementale crisisbeheersing binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de aanpak van de wateroverlast in Limburg in 2021.

Leerevaluatie Departementale Crisisbeheersing Hoogwater en Wateroverlast juli 2021 (PDF | 18 pagina's | 264 kB)