Kabinetsreactie op CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage

Ministers Adriaansens (EZK) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de gepresenteerde cijfers in de ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022', de jaarlijkse publictatie van het CBS (Centraal Bureau Statistiek). Ook bieden zij de zesde Nationale SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ aan.

Kabinetsreactie op CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage (PDF | 10 pagina's | 615 kB)