Kabinetsreactie op CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage

Ministers Adriaansens (EZK) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de gepresenteerde cijfers in de ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022', de jaarlijkse publictatie van het CBS (Centraal Bureau Statistiek). Ook bieden zij de zesde Nationale SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ aan.