Memorie van antwoord Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. De Eerste Kamerfracties van PvdA en PVV hebben deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (PDF | 5 pagina's | 321 kB)