Antwoorden op Kamervragen over toepassing en uitleg Wwft

Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Eerste Kamerlid Nicolaï (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over toepassing en uitleg Wwft (PDF | 6 pagina's | 140 kB)