Kamerbrief over voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het project Afsluitdijk. Hij gaat daarbij in op de uitkomsten van de gesprekken met de opdrachtnemer over vergoedingen voor extra uitgevoerd werk en het opsplitsen van de projectopdracht.

Kamerbrief over voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk (PDF | 4 pagina's | 391 kB)