Beslisnota's bij Besluit Participatiefonds 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Besluit Participatiefonds 2022 (PDF | 11 pagina's | 359 kB)