Kader 'Beleidskeuzes uitgelegd'

De ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ is een bijlage bij de Kamerbrief ‘Convertibiliteit Oekraïense valuta’. Hierin worden de beleidskeuzes uitgelegd ter onderbouwing van doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie (artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet).

Kader 'Beleidskeuzes uitgelegd' (PDF | 2 pagina's | 114 kB)