Beantwoording vragen ontwerp Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over de voorhang van de ontwerpregeling voor regels voor toekenning van rijksbijdragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023. De  vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld.

Beantwoording vragen ontwerp Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (PDF | 13 pagina's | 491 kB)