Voortgangsrapportage Interventieteam Vastgelopen Situaties juni 2022

Het Interventieteam Vastgelopen Situaties heeft mandaat gekregen om maatwerkoplossingen te kunnen bieden aan bewoners in het Groningse aardbevingsgebied van wie het dossier is vastgelopen.

Voortgangsrapportage Interventieteam Vastgelopen Situaties juni 2022 (PDF | 6 pagina's | 113 kB)