Kamerbrief over mededeling Solidarity Lanes EU-Ukraine

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de mededeling 'An action plan for EU-Ukraine Solidarity Lanes to facilitate Ukraine’s agricultural export and bilateral trade with the EU' van de Europese Commissie (EC). Hij doet dit mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kamerbrief over mededeling Solidarity Lanes EU-Ukraine (PDF | 7 pagina's | 305 kB)