Monitoring MIA-regeling elektrische taxi's en personenbussen

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre stimulering met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor elektrisch aangedreven taxi's en personenbussen heeft geleid tot extra aanschaf van deze voertuigen in 2020.

Monitoring MIA-regeling elektrische taxi's en personenbussen (PDF | 43 pagina's | 821 kB)