Kamerbrief over overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). De minister gaat onder meer in op de overdracht van de taken van de voormalig bestuursvoorzitter aan een interim-bestuur.

Kamerbrief over overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (PDF | 5 pagina's | 381 kB)