Antwoorden vragen over de hoofdlijnenbrief herinvoering van de basisbeurs

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn brief van 25 maart 2002 over het herinvoeren van de basisbeurs en de tegemoetkoming voor leenstelselstudenten. De vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

Antwoorden vragen over de hoofdlijnenbrief herinvoering van de basisbeurs (PDF | 5 pagina's | 250 kB)