Advies RvS wetsvoorstel verankering experiment educatieve module in de lerarenopleiding

De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere wijzigingen op het gebied van de lerarenopleidingen.

Advies RvS wetsvoorstel verankering experiment educatieve module in de lerarenopleiding (PDF | 6 pagina's | 424 kB)