Tabel pachtnormen 2022

Overzicht van nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2022 van kracht worden voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. 

Tabel pachtnormen 2022 (PDF | 1 pagina | 83 kB)