Kamerbrief over regionale uitrol laadinfrastructuur

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zij zet om het aantal laadpunten voor personenauto's uit te breiden. Daarbij gaat zij in op de huidige stand van zaken bij de laadinfrastructuur en op trends en ontwikkelingen.

Kamerbrief over regionale uitrol laadinfrastructuur (PDF | 6 pagina's | 355 kB)


De stappen die zij wil nemen, zijn:

  • het opstellen van een definitie van een landelijk dekkend laadnetwerk;
  • het stimuleren van privaat laden (thuis of op werk);
  • de vernieuwing van de samenwerkingsafspraken tussen rijk en regio's;
  • het doorontwikkelen van snellaadinfrastructuur op het hoofdwegennet in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat en op het onderliggende wegennet in samenwerking met de regio's;
  • slim laden meer toepassen en impact van toekomstige laadbehoefte op het elektriciteitsnet in kaart brengen met prognoses.