Onderzoek Privaat Laden

Het rapport gaat over onderzoek naar kansen en knelpunten op het gebied van de private laadinfrastructuur voor elektrische auto's.

Onderzoek Privaat Laden (PDF | 41 pagina's | 1,5 MB)