Kamerbrief bij aanbieding voortgangsrapportage 2021 Invest-NL

Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage over 2021 aan van Invest-NL. In haar brief gaat de minister in op de activiteiten en ontwikkeling van Invest-NL. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. 

Kamerbrief bij aanbieding voortgangsrapportage 2021 Invest-NL (PDF | 7 pagina's | 353 kB)