Kamerbrief over asbestdakenbeleid

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de asbestdaken in relatie tot de afgenomen snelheid van het saneren. Ook informeert zij de Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Geurts (CDA) en Stoffer (SGP). De motie verzocht om een vervolg op het blootstellingsonderzoek. Ten slotte gaat zij in op de motie van het Kamerlid  Beckerman (SP). Deze verzoekt om in gesprek te gaan met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) over de verjaringstermijn.

Kamerbrief over asbestdakenbeleid (PDF | 4 pagina's | 201 kB)