Wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs

Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet.

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs Voorstel van wet (PDF | 35 pagina's | 648 kB)