Antwoorden Kamervragen over over vervuiling door de scheepvaart

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen  over de grootschalige vervuiling van oceaan en atmosfeer veroorzaakt door de scheepvaart. Het Tweede Kamerlid van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.