Antwoorden op vragen wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het 1e plenaire debat met de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Antwoorden op vragen wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (PDF | 13 pagina's | 391 kB)