Antwoorden op Kamervragen over gevolgen Acantus-arrest voor de warmtetransitie

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het Acantus-arrest en de gevolgen daarvan voor de warmtetransitie. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld. In het Acantus-arrest gaat de Hoge Raad in op de vraag of een verhuurder de kapitaals- en onderhoudslasten voor warmte-koudeinstallaties via de servicekosten in rekening mag brengen bij een huurder.

Antwoorden op Kamervragen over gevolgen Acantus-arrest voor de warmtetransitie (PDF | 4 pagina's | 158 kB)