Brief inzake de uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van enkele moties over aanvullend onderwijs. Het gaat  om huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoetstraining en examentraining. Daarbij geeft hij een toelichting op enkele maatregelen rond aanvullend onderwijs.

Brief inzake de uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs (PDF | 3 pagina's | 314 kB)

De maatregelen zijn:

  • afspraken met de sector om gebruik private aanbieders te ontmoedigen;
  • geen reclame voor externe aanbieders via scholen;
  • verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor personeel van private onderwijsaanbieders;
  • het betrekken van gemeenten bij de afspraken in de sector.